This page provides information about our case study area de Kromme Rijn. For information in English please visit the project websites.


Het Kromme Rijngebied is een onderzoeksgebied van de milieugeografiegroep van het Instituut voor Milieuvraagstukken (IVM) aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Binnen deze onderzoeksgroep richten we ons voornamelijk op landgebruik en de veranderingen hiervan. De manier waarop land wordt gebruikt en ingericht kan veel invloed uitoefenen op de economische, ecologische en sociale waarde van een gebied.

Het vinden en behouden van het juiste evenwicht tussen bovengenoemde waarden – en met name het evenwicht tussen wonen, werken, recreëren, cultureel erfgoed, natuur en landschap – is van groot belang om ook voor latere generaties een goede toekomst in het Kromme Rijngebied mogelijk te maken. De Kromme Rijnstreek is namelijk een landschappelijk uniek gebied met grote diversiteit, waarin verschillende functies zoals landbouw en recreatie samenkomen.

Sinds 2015 werken wij aan verschillende Europese onderzoeksprojecten in het Kromme Rijngebied, namelijk het PROVIDE project (http://www.provide-project.eu), het TALE project (http://www.ufz.de/tale) en het VITAL project (http://vital.environmentalgeography.nl). De eerste twee projecten richten zich op de wisselwerking tussen natuur, agrarisch landgebruik en publieke goederen in agrarische gebieden. VITAL richt zich op de vraag welke factoren van belang zijn voor een duurzamere landbouw.

In de verschillende onderzoeksprojecten wordt door meerdere Europese onderzoeksinstituten een aantal gebieden in Europa met elkaar vergeleken. Een van de doelen is om kennis en ervaring uit te wisselen over beleidsinstrumenten en strategieën voor landbeheer in agrarische gebieden in Europa. Wij proberen zo nauw mogelijk met betrokkenen samen te werken, zodat we ons onderzoek kunnen afstellen op onderwerpen die duidelijk spelen in het Kromme Rijngebied. Hiervoor vragen wij op verschillende momenten de input van betrokkenen, die bijvoorbeeld een bijdrage kunnen leveren door toelichting te geven bij bestaande beleidssituaties. Daarnaast delen we graag onze ervaringen met betrokken partijen en geven we geregeld een reflectie op onze onderzoeksresultaten.